Meer over In gesprek

ds. W.M. Mulder over het boekje 'Gedoopt!'

‘Het zoveelste boekje over de Doop’, dacht ik toen ik het boekje met de titel ‘Gedoopt! Een teken voor het leven’, van ds. J.C. den Ouden in handen kreeg. ‘Kun je, na alles wat er al geschreven is over het sacrament van de Heilige Doop, hieraan nog iets zinnigs toevoegen? Is het niet allemaal al eens gezegd’? Na het lezen van het boekje ben ik van de waarde ervan helemaal overtuigd.

Teken voor het leven
Toen je gedoopt werd, is er iets wezenlijks gebeurd. In korte stukjes maakt ds. Den Ouden heel veel duidelijk over de doop, als teken voor het leven. Ook andere moeilijke onderwerpen die met de doop samenhangen worden helder besproken. Het gaat dan om bijvoorbeeld ontdekking aan en vergeving van de zonden, het werk van de Heilige Geest, het geloof, rechtvaardiging en heiliging, e.a. Wat zou het goed zijn als iedere jongere dit boekje leest en overdenkt. Al is het boekje eigenlijk geschreven voor tieners, is het niet minder geschikt voor hun ouders en grootouders.

Treffende voorbeelden
Vergis ik mij als ik denk dat maar weinig gelovigen uit de inhoud van hun doop leven en de troost van hun doop beleven? Komt dat niet doordat wij de rijke betekenis van de Heilige Doop vaak zo slecht kennen en verstaan? Daarom is helder, eenvoudig en vooral Bijbels onderwijs over de betekenis van dit sacrament heel erg nodig. En dat vond ik in dit boekje. Het formulier van de doop vormt de leidraad. Het boekje is geschreven in toegankelijk Nederlands, zonder populair taalgebruik. Vele treffende voorbeelden en mooie citaten uit de Bijbel en de kerkgeschiedenis maken de uitleg nog duidelijker.

Spreken over een geheim
Het boekje bevat niet zozeer een afstandelijke beschouwing over doop en verbond, maar is veel meer een persoonlijk gericht onderwijzend gesprek met jou als lezer. Spreken over het geheim van de doop is niet zo gemakkelijk. Tenminste als we er een kloppend en logisch geheel van willen maken. Ds. Den Ouden is er naar mijn mening in geslaagd dit te voorkomen. Enerzijds wordt het grote voorecht duidelijk dat je als kind gedoopt bent en tot Gods Verbond mag behoren, zoals een rank in de wijnstok. Aan de andere kant kun je ook in het water van je doop verdrinken als het je niet in geloof brengt aan de voeten van de Heere Jezus. De doop is daarom niet alleen een teken voor het leven, maar ook voor de eeuwigheid. Laat het niet eeuwig tegen je getuigen!

Toegift
Nu hoor je ook regelmatig allerlei bezwaren tegen de doop van kinderen. In een apart hoofdstuk wordt duidelijk welke bezwaren dat zijn en hoe je er mee kunt omgaan. Als toegift zijn er in een bijlage nog verschillende stemmen over de betekenis van de doop uit de kerkgeschiedenis opgenomen van onder andere Luther, Calvijn, à Brakel en nog anderen. Het citaat van de Straßburgse Reformator Martin Bucer vind ik minder gelukkig gekozen en zal bij jongeren verwarring oproepen. Bucer ziet de doop namelijk als een afwassing van de aangeboren zonde. Dat is niet wat ds. Den Ouden heeft duidelijk gemaakt. Desondanks beveel ik dit prachtige boekje van harte aan.

Samen lezen
Graag verbind ik er nog een tip aan voor ouders om dit boekje tijdens de dagelijkse huisgodsdienst met de kinderen te overdenken en te bespreken. Gods onmisbare zegen daarbij gewenst.

Kerkblad 11 oktober 2018