Meer over In gesprek

De Heere leidt ons leven en spreekt in stilte door Zijn Woord

Als je tot rust komt, denk je wellicht na over de leiding van de Heere in je leven. Voor sommige dingen ben je dankbaar. Andere ontwikkelingen maken je bang of bezorgd. De puritein John Flavel geeft enkele Bijbelse principes als het gaat om Zijn voorzienigheid en leiding in je leven:

- God beheerst het universum.
- God werkt zijn ultieme doelen uit.
- God is niet mijn dienaar.
- Gods wegen zijn veel mysterieuzer en wonderlijker dan ik kan begrijpen.
- God is goed – altijd. Ik kan Hem vertrouwen -  altijd.
- Gods tijdschema is niet hetzelfde als dat van mij.
- God is veel meer geïnteresseerd in wat ik zijn zal, dan wat ik doe.
- Vrijheid van lijden is geen deel van de belofte in het evangelie van Christus.
- Lijden is een integraal onderdeel van het christelijke leven.
- God werkt door lijden om zijn doelen in mij te vervullen.
- Gods doelen, niet die van mij, zijn het die Hem glorie toebrengen.
- God gidst mij door het mogelijk te maken dat ik Zijn voorzienigheid leer lezen door de lens van Zijn Woord.
- Ik heb in weinig dingen groter plezier dan in het nagaan van Gods wegen.

Het is goed om in de stilte te mediteren over Zijn Woord. In deze vakantieperiode mag je nadenken onderstaande Bijbelteksten. Leer ze uit het hoofd, maar denk vooral na over de diepe inhoud. Wat heeft de Heere hiermee tot jou te zeggen? Mediteren betekend biddend doordenken, in de stilte verblijven; in en met het Woord.

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!
Ps. 91: 1-2

Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.
Matth. 11: 29-30

Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.
Jer. 6: 16

En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden.
1 Petr. 4: 7

Kerkblad 2 augustus 2018