Blogs

Geschoeid met de bereidheid van het Evangelie des vredes

Heb je wel eens met gewone schoenen op nat gras gevoetbald? De kans is groot dat het een glijpartij werd. Op nat gras heb je niets aan gewone schoenen. Je hebt voetbalschoenen nodig met noppen. Die zorgen ervoor dat je niet uitglijdt. In de geestelijke strijd heb je ook niets aan gewone schoenen. Je hebt speciale schoenen van God nodig. Daarover gaat het in Efeze 6:15.

En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes. (Efeze 6:15)

Zie je het voor je, de strijd waarover Paulus het heeft in Efeze 6? In het Paradijs lukte het de duivel om de vrede tussen God en mensen te verbreken. Maar gelukkig wint hij niet. Christus brengt door kruis en opstanding vrede! Wie in Christus gelooft, heeft vrede met God (Rom. 5:1).

Toch geeft de duivel het niet op. Iedereen die vrede met God heeft, valt hij aan. Hij doet dat met alle kracht die in hem is. Dat is die geestelijke strijd waarover Paulus het heeft. En wat doet God? God zorgt ervoor dat Zijn kinderen overeind staan. En om te blijven staan, geeft Hij hun Zijn wapenuitrusting: een riem, een borstharnas en ook schoenen! De naam van die schoenen? “Bereidheid van het Evangelie van de vrede.”

Wat is dat? “Evangelie” betekent blijde boodschap. Het is de blijde boodschap dat God zondaren redt door Jezus Christus. Hoe? Doordat Jezus “onze vrede” is (Efeze 2:14). Het is goed tussen de gelovigen en God door Christus! En die vrede zie je dan ook terug tussen de gelovigen onderling (Efeze 4:3). God geeft aan de gemeente een band van vrede.

De oproep van Paulus is: houd stand (Efeze 6:11 en 13). Blijf staan in die vrede. Trek de schoenen aan die God je aanreikt. Door die schoenen glijd je niet uit. De aanval van satan met verleidingen brengt je niet ten val, omdat je naar Christus blijft kijken die jouw vrede is. Blijf stevig in die vrede staan!

Voor de woorden “evangelie van de vrede” zet Paulus nog een ander woord: “bereidheid”. “Bereidheid” betekent klaarstaan. Klaarstaan om op elk moment dat het kan vrede te stichten. Elke keer weer te zorgen dat er vrede komt.

Ken je de geestelijke strijd? Als je in de Heere Jezus gelooft als jouw Zaligmaker, sta je overeind. Maar de duivel zal er alles aan doen om je uit te laten glijden. Zonder deze speciale schoenen van God lukt hem dat ook. Jouw eigen schoenen deugen niet. Neem daarom de schoenen van “bereidheid van het Evangelie van de vrede” aan. Ze zijn door God Zelf gemaakt. Trek ze aan. Dan kan de duivel je niet omver krijgen. Door op Jezus te zien, blijf je staan in de vrede die er is tussen God en jou. God belooft je (Ps. 121:3): Ik zal je voet niet laten wankelen!

Sterker nog: als je met deze schoenen gaat lopen, jaag je de duivel weg. Want waar satan is, is duisternis en kwaad. Maar waar jij de vrede van God brengt, is het licht en goed.

Henri Pool

Door: Henri Pool op 7 juni 2022


Overzicht