Meer over Thema's

Bijbelstudie in de praktijk

Onze dochter is bij de start van het winterseizoen begonnen met het volgen van catechisatie. Ze kreeg een prachtig boekje met de te behandelen onderwerpen. De eerste les gaat over de Bijbel als het Woord van God. De bijbehorende tekst is: “En dat u van kinds af de Heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, dat in Christus Jezus is.” (2 Timotheüs 3:15)

Daaronder staan drie vragen, die voor jou leerzaam zijn om te stellen aan elke Bijbeltekst/Bijbelgedeelte, of je nu persoonlijk of met meerderen de Bijbel leest. De eerste vraag gaat over ‘lezen’: Wat staat er? Dan volgt ‘luisteren’: Wat betekent het? Ten slotte gaat het om ‘leren’: Hoe beïnvloedt dit mijn leven?

Ik heb geprobeerd deze vragen naast mijn Bijbellezen te leggen en vind het een goede manier om niet alleen te ‘lezen’ en te ‘luisteren’, maar ook te ‘leren’. Oftewel mij te laten leren, namelijk door de woorden van onze God. Juist die persoonlijke toepassing is belangrijk, nadat je bent doorgedrongen tot de woorden van de tekst. Te gemakkelijk ‘lees’ je slechts een Bijbelgedeelte. Je wilt je soms ook nog wel afvragen wat het inhoudt (‘luisteren’), maar om de vraag te stellen wát dit over jou zegt voor het leven van elke dag is niet altijd gemakkelijk, is mijn ervaring. En om daarover dan ook nog te spreken, valt helemaal niet mee. Terwijl je tegelijk beseft dat dit niet goed is. Ben ik/jij vaak niet te beschroomd, ook al hebben we in werkelijkheid niets te duchten…?

Pas las ik het gebed van Jabes. Treffend vond ik het, ook in dit verband. Deze verder onbekende persoon uit de Bijbel bidt: “Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat Uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hij had gevraagd.” (1 Kronieken 4:10) Is dit niet de sleutel tot vrijmoedig spreken over God: het gebed om overvloedige zegen en een groot gebied (veel invloed)? Bidden en Bijbellezen horen bij elkaar. En dan geldt ook: “En God schonk wat hij had gevraagd.” Want dan krijgt Hij de eer. Veel gebed geeft rijke Bijbelmomenten: “Spreek, Heere, want Uw knecht hoort.” (1 Samuel 3:9)

 Leonard Both