Meer over Thema's

God (ver)hoort

God (ver)hoort

“’Richard! Richard!’ schreeuwde Sabina. Ze holde achter het busje aan totdat het om de hoek verdween. Uitgeput en gebroken viel ze op de ijskoude straat. ‘Heere’, bad ze, ‘ik leg mijn man in Uw handen. Ik kan niets doen, maar U kunt door gesloten deuren komen. U kunt engelen om hem heen scharen. U kunt hem terugbrengen!’ Vijfenhalf jaar later zou God Sabina’s gebed verhoren.” (Gevangene nummer 1. Het levensverhaal van Richard en Sabina Wurmbrand, blz. 295)

Als je het boek over het lijden van dit echtpaar leest en tot je laat doordringen, dan word je stil. Hij heeft veertien jaar en zij drie jaar gevangen gezeten in Roemeense gevangenissen en kampen. Wat een wonder dat zij in alle ellende de Heere Jezus Christus niet verloochenden, maar juist meer op Hem vertrouwden en kracht ontvingen om van Hem te getuigen en zo tot zegen te zijn! Ze zijn ook nu voor ons nog levende getuigen van de kracht van God.

Tijdens de eenzame opsluiting tijdens de eerste gevangenschap van Richard Wurmbrand (1909-2001) bad hij veel. “Zoals radiogolven zich ’s nachts gemakkelijker door de lucht verplaatsen, zo leken ook Richards gebeden snel door de deur van zijn cel te glippen – de gang door en de lucht in, naar de troon van God.” (blz. 136) Hij werd door niets en niemand belemmerd en koesterde zich in de verwarmende aanwezigheid van Gods liefde.

Jij en ik kunnen zo gericht zijn op het hier en nu en ons afvragen of God ons hoort. Laten we dan leren van Zijn volgelingen, dat Hij hoort én verhoort, op Zijn tijd en manier. Laten we dan zien op Jezus Zelf, die een biddend leven had en Zich overgaf aan Zijn hemelse Vader, toen Hij zei: “Uw wil geschiede”. Laten we dan leren van Wurmbrand dat overgave aan de Heere God zorgt voor vrijheid -ook als je figuurlijk achter de tralies zit- en voor vrede -ook als je de dood voor ogen ziet. Dan geldt dat in de grootste smarten, onze harten in de Heere gerust blijven! (Psalm 33:10)

Door Richards eenzame opsluiting was zijn vermogen om zich te verheugen in Zijn Verlosser verdiept. Hij had de stormen en haat in zijn hart overwonnen en mediteerde veel. Hij hoefde niet meer te vechten, want liefde was sterker dan geweld en kon het hart van de meest meedogenloze tegenstander onderwerpen. De God van Richard leeft nog. Hij wil ook jouw gebed horen en verhoren!

Leonard Both