Zending

"Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb." Mattheüs 28:19

Een belangrijke Bijbelse opdracht: zending! In deze Bijbelstudies ontdek je meer over deze opdracht en wat dat jou te zeggen heeft.